792-684-443
Oferta

Czym jest Mystery Shopping?

 • Badanie Mystery Shopping jest specjalistycznym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, w którym podstawowym zadaniem jest nawiązywanie współpracy z klientem. Używane jest w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo chce uzyskać informację na jakim etapie działania się znajduje. Stosowane jest także jako narzędzie stałej kontroli jakości usług handlowych.
 • Badanie Mystery Shopping (tajemniczy klient) polega na zwizytowaniu placówki danego przedsiębiorstwa lub instytucji państwowej, w celu zweryfikowania poziomu realizacji celów wyznaczonych przez przedsiębiorstwo.

W jakim celu wykonywać badanie Mystery Shopping?

Badanie tajemniczego klienta dostarcza niezbędnych informacji dla przedsiębiorstwa. Jasno określa w jaki sposób przebiega proces obsługi klienta w danej firmie.

 • Badanie dostarcza informacji w jaki sposób traktowani są klienci w sytuacjach nietypowych, np. reklamacji, zwrotu lub wymiany towaru na inny.
 • Analiza sytuacji rynkowej oraz procedur sprzedaży stosowanych w danym przedsiębiorstwie pozwala na aktualizację lub stworzenie nowego procesu obsługi klienta.
 • Dostarcza informacji o słabych i mocnych punktach przedsiębiorstwa.
 • Badanie marketingowe dostarcza informacji dotyczących oczekiwań klientów względem firmy. Ten element jest niezbędny, aby utrzymać przewagę konkurencyjną.

Badania jakości obsługi klienta na zasadach: mystery shopper; mystery caller; mystery e-mail

 • Mystery shopping

  Mystery shopping jest jedną z najlepszych metod badania poziomu obsługi klientów, ponieważ nie bada opinii czy deklaracji na temat hipotetycznych sytuacji, tylko relacjonuje przebieg prawdziwych doświadczeń klientów w wybranych punktach sprzedaży. W odróżnieniu od badań satysfakcji klienta, koncentrujących się na subiektywnych ocenach i odczuciach, metoda tajemniczego klienta jest w pełni obiektywną metodą oceny procesu obsługi klient (cichy klient, tajemniczy klient)

  Punktem wyjścia badań mystery shopping jest funkcjonowanie w firmie tzw. Standardów Obsługi Klienta, czyli zbioru zasad, którymi pracownicy powinni się kierować w rozmowach z klientami. Mystery Shopping jest metodą sprawdzania, w jakim stopniu standardy są przez pracowników realizowane w codziennej pracy.

 • Mystery caller

  Mystery caller- Badanie można przeprowadzić również drogą telefoniczną- w tym momencie jest to badanie typu mystery caller, ma to na celu sprawdzenie jakości obsługi klienta przez telefon.

 • Mystery e-mail

  Mystery e-mail- Kolejną, coraz bardziej popularną formą badania, jest mystery e-mail. Jak sama nazwa wskazuje, ta metoda ma na celu kontrolę obsługi klienta drogą elektroniczną- cichy klient- poczta elektroniczna. W tym przypadku audytor może dokonać zakupu lub najzwyczajniej, zadać szereg pytań, na które obsługa powinna udzielić mu wyczerpującej i grzecznej odpowiedzi, zgodnej ze standardami obowiązującymi w danej firmie.

Badania marketingowe sprawdzające potrzeby i oczekiwania klientów

 • Badania marketingowe

  Badania marketingowe – usystematyzowany proces zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania, który inicjowany jest celem zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych. Pojęcie badań marketingowych jest szersze niż pojęcie badania rynku, a to ostatnie jest szersze od pojęcia analizy rynku.

 • Celem badań marketingowych

  Celem badań marketingowych jest dostarczenie menedżerom firmy informacji niezbędnych do podejmowania decyzji dotyczących strategii, produktu i opakowania (usługi), polityki cenowej, dystrybucji i promocji produktu.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji lub jesteś zainteresowany naszą ofertą, prosimy o kontakt.

kontakt@optimera.com.pl
Michał Kostro: 792 68 44 43
Marzena Siba: 603 40 97 57